Tuesday, 20 January 2009

Statin induced myopathy

ستاتین به دارو یی گفته می شود که کلسترول خون را پایین می آورد. این دارو ها اولین بار در سال 1987 معرفی شدند. آکنون سالانه صد میلیون نسخه از این دارو نوشته می شود. اما این دارو خالی از تاثیرات جانبی نیست. یکی از از این تاثیرات ناخواسته درد ماهیچه است. این درد یا آسیب رسانی می تواند بسیار شدید باشد. اگر کسی بعد از شروع مصرف ستاتین دچار درد ماهیچه ای یا عضلانی شد باید به پزشک مراجعه کند و از او بخواهد که کراتینین کیناز خون را اندازه بگیرد و اگر آن بالا رفته باشد و یا درد ماهیچه شدید باشد ؛ باید مصرف ستاتین متوقف شود و از دارو ی آلترناتیو استفاده شود

Friday, 16 January 2009

بی بی سی و تلویزیون فارسی


بنگاه سخن پراکنی بی بی سی برنامه تلویزیونی فارسی خود را این هفته آغاز کرد. مخاطبان این فرستنده مردم ایران، افغانستان و تاجیکستان هستند. جمهوری اسلامی برنامه های این فرستنده را ضد ایرانی خواند. بی بی سی پایگاه ویژه ای در میان مردم خاورمیانه دارد. و این نه بخاطر برنامه های خوب این فرستنده است بلکه در نبود آزادی بیان و گفتار در این کشور هاست. شکی نیست که این بنگاه ازمنافع غرب و بویژه بریتانیا دفاع می کند. ولی چرا بی بی سی بیشتر از سایر بنگاه های سخن پراکنی طرفدار دارد؟ یکی از دلایلش این است که او به حرفه اش بخوبی وارد است. دلیل دیگر تحریف هوشمندانه خبر هاست. دلیل دیگر برجسته کردن خبر هایی که به نفع غرب است و ناچیز نشان دادن خبر هایی که به نفع مردم خاور میانه است. حتی گاهی برای رد گم کردن؛ دستور شاه را مبنی بر سانسور نام آیت الاه خمینی از برنامه هایش در زمان انقلاب اجرا نمی کند. البته اقبال بی بی سی کم رنگ تر شده است آنهم بخاطر زیاد شدن دیگر بنگاه های سخن پراکنی بویژه در امریکا. جای شگفتی است که چرا بریتانیا این همه پول خرج می کند و این همه مزدور اجیر می کند؟

Friday, 9 January 2009

اکسیر جوانی

از روزی که ادمی پی به مرگ و نیستی خود برد و به ناچار مجبور است دست از لذت های این جهان بشوید، در پی اکسیر جوانی بوده
است و به قول خیام آن ایرانی زیرک
خیام اگرز باده مستی خوش باش
با ماه رخی اگر نشستی خوش باش
چون عاقبت کار جهان نیستی است
انگار که نیستی چو هستی خوش باش
و به همین خاطر دانش و خرد هم گویا با خیام که نافی خرافات است همگام است و به دنبال کشف اکسیر جوانی است چون میداند که بعد
از مرگ هر چه وعده دادند خیالبافی است. این اکسیر جوانی شاید م ک ـ 677 باشد. ماده ای که باعث ترشح و جمع آوری هورمون رشد در سالمندان می شود. اخیرا یک آزمایش کنترل شده ، خبر از این داده که این ماده شاید اکسیر جوانی باشد. افراد سالمندی که این ماده را استفاده کردند، اشتهای خوبی داشتند و بی ام دی در استخوان ران پایین رفت و قند خون با لا رفت. به نظر می رسد که این ماده توانایی افراد مسن را بالا ببرد. به هر حال تحقیقات در این مورد ادامه دارد و در نهایت دانش اکسیر جوانی را کشف خواهد کرد. ودانش اگر عمر را به هزار نرساند به صدوپنجاه اش خواهد رساند
می خور که فلک بهر هلاک من و تو
قصدی دارد بجان پاک من و تو
در سبزه نشین و می روشن می خور
کاین سبزه بسی دمد ز خاک و من وتو