Friday, 17 July 2009

خروپف


خروپف که گاه گاه به ایست کوتاه مدت تنفسی منجر می شود، با پیدایش فشار خون آسیبی ، ارتباط دارد. حدود چهار درصد مردم به قطع تنفس در هنگام خروپف دچار می شوند. این بیماری باعث میشود که فشار اکسیژن در بافت های بدن پایین برود و فشار گاز کربنیک بالا برود. قطع موقت تنفس باعث اختلالات زیادی در بدن می شود. سیستم هورمونها و متابولیسم بدن دچار اختلال میشود. امکان بروز بیماری قند وجود دارد. معالجه نکردن این بیماری درصد ریسک سکته قلبی و مغزی بالا می برد. این بیماری همچنین باعث میشود که این فرد چندین بار از خواب بیدار شود و در نتیجه کیفیت خواب پایین میرود و دچار کمبود خواب می شود. این افراد در هنگام کار و رانندگی ازدقت کم برخوردار هستند. این خود منشا سانحه های رانندگی و شغلی می باشد