Wednesday, 30 December 2009

یلدا

یلدا سپری شد. سال نو میلادی پشت در ایستاده است و در می کوبد. درها بگشاییم و به سوی روشنایی برویم. طریق عشق و مهرورزی را بگیریم و نشان دلداگی را به سینه زنیم. به خرابات رویم و خرقه در گرو می گذاریم، که حافظ گوید:
داشتم دلقی و صد عیب مرا می پوشید
خرقه رهن می و مطرب شد و زناربماند
آری، غم رها باید کرد و بدست باد سپرد. از اندیشه های غم گستر بگزیزیم و گشاده رو و خندان باشیم. کردار نیک، گفتار نیک و اندیشه نیک را آیین خود سازیم. چراکه تنها راه رستگاری گام زدن در راه راستی است.
محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد
قصه ماست که در سر هر بازار بماند

خوش آنکس که با عشق عهد جاوید بسته است. خوش آنکس که راه قلندری داند و دل در گرو زلف یار دارد. خوش آنکس که دلش نقش مهر دارد و هم مسلک نظر بازان است. آری خاک در کویش ببوییم و در انتظار اشاره نرگس مستش باشیم تا کام دل بجوییم.
سرود مجلس جمشید گفته اند این بود
که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند
صفات بد و زشت به ویژه خشم و نفرت را از خود برانید. خودستایی خصلت اهریمن است.
خلوت دل نیست جای صحبت اضداد
دیو چو بیرون رود فرشته در آیید

دوستان!
کنون جام می بر دارید تا نشان عشق ببینید

نوش

Tuesday, 1 December 2009

کوزه گر خود در کوزه افتاد

این روزها به علت شیوع انفلوانزای خوکی و مرگ و میر خبرهای زیادی در باره آن نوشته می شود. شرکتهای دارویی و واکسن سازی ملیارد ها دلار ازشیوع این پاندامی به جیب می زنند و کیسه مردم را خالی می کنند.
این جانب برای اگهی عموم ، مبتلا شدنم را به آنفلوانزای خوکی توضیح میدهم. پیش از هر چیز باید بگویم که این بیماری حال آدم را حسابی می گیرد ولی جای هیچگونه نگرانی برای افراد سالم و عاری از بیماری مزمن نیست. علائم این بیماری دو روز بعد از مبتلا شدن بروز می کند. فکر کنم که این ویروس را یکی از بیمارانم به من به عاریت داد و باعث شد اینجانب چهار هفته بیمار باشم و دو هفته از تخت بیرون نیایم. علائم این بیماری شبیه آنفلوانزای معمولی است ولی شدیدتر. تب معمولی یا شدید، کوفتگی و خستگی بیش از حد، سرفه های خشک، بی حالی شدید ، درد خفیف ماهیچه ها، سر درد. این بیماری بعد از سه روز و قطع تب دیگر مسری نیست.
من که ابتدا فکر کردم این یک سرما خردگی معمولی است، چهار روز منتظر ماندم تا سرباز های دلیر بدنم به مصاف این ویروس های دون و پست بروند و انها را تار ومار کنند. ولی بر خلاف فکرم عارضه رفع نشد و من به ازمایش های مختلف پناه بردم. آرمایش خون نرمال، عکس قفسه سینه نرمال ولی نمونه برداری از گلو نشان داد که حرامیان خوکی قصد جانم کردند.
و چون من دشمن ذاتی بیماری هستم، آنها را محاصره کردم و یک به یک آنها را نابود کردم و سلامت خود را باز یافتم.