Monday, 17 May 2010

افول امپریالیسم امریکا

اتحاد شوروی رفت و امپریالیسم امریکا را هم با خود برد. سی سال پیش اگر کسی می گفت که اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشیده خواهد شد ، به او می گفتند که خرد خود را از دست داده است. اکنون رقابت شدید سرمایه داران نو ظهور در روسیه، هند، برزیل، ترکیه، ایران و........ سرمایه داران کهنه و ریشه دار را در باختر به چالش کشیده است. این خواست برزیل و هند است که از اعضا دائمی سازمان ملل باشند و در مواقع ویژه حق وتو خود را به اجرا بگذارند. ایران اکنون سی سال است که امریکا را به چالش کشیده است و با سیاست های خود دایره مانور خود را بزرگتر می کند. با توافق امروز بین ترکیه، برزیل و ایران ، پیشبرد سیاست های ضد ایرانی امریکا دشوارتر خواهد شد. ترکیه نیک میداند که بدون بازار ایران بسیار لاغر خواهد شد و فقط هنگامی به این تن خواهد داد که فوری هموند اتحاد اروپا شود. هم برزیل و هم ترکیه خواهان دسترسی به انرژی هسته ای و اتمی هستند. دسترسی کشور های امریکای لاتین به بمب اتم کابوس امریکای شمالی خواهد شد. جنبش های ضد امپریالیستی کشورهای امریکای لاتین فرنهاست که ادامه دارد. از کوبا، ساندنیست ها، شیلی تا پرو و غیره.
ایران خود کشوری بسیار توانا و دارای بنیه ی مالی است. با سیا ست های درست می تواند تمام کشور های خاور میانه را دور خود جمع کند و نه تنها امنیت را در انجا نهادینه کند بلکه به پیشرفت آنها کمک کند. ایران با سقوط خاندان پهلوی به غیبت سی صد ساله خود از صحنه جهانی پایان داد و اکنون به یمن مردم آگاه و تحصیلکرده و علیرغم مشکلات فراوان می رود تا در سیاست جهانی وزنه شود. من این جمله را در بیست سال پیش در یک کتاب درسی دوره دبیرستان دانمارک خواندم که نوشته بود ایران از خواب بیدار شده است و دوباره به دنبال جایگاه ویژه خود است.
امریکا دوران سختی را می گذراند. امریکا با از دست دادن بخش بزرگی از بازار جهانی خود به چین، روسیه و کشور های نو ظهور صنعتی و جنگهای پر خرج، دیگر یال و کوپال خود را از دست داده و مانند شیری پیر و بیمار گونه است که ازعهده شگال هم بر نمی آید.

Tuesday, 11 May 2010

یونان ورشکسته و ترکیه پیروز

هنگامی که قرنها پیش ترکان قراختایی از ماوراالنهر به آناتولی امروز و مرز ایرانیان و رومیان و یونانیان آنروز کوچ کردند ، کسی فکر نمی کرد که این مردمان امپراتوری سترگ عثمانی را ایجاد کنند و تا امروز بر اریکه قدرت بنشینند. بعد از جنگ جهانگیر یکم که این امپراتوری از اوج قدرت چند درجه سقوط کرد و از فقر دلپیچه گرفت ، یونان بعد از جنگ جهانی دوم از هجوم توریست های اروپایی به وجد وشادمانی آمده بودند. و از این منظر همسایه خاوری می گفت:" خشک آمد کشتگاه من در کنار کشتگاه همسایه". اما امروز این همسایه ی باختری است که این واژه ها را به زبان می آورد. زمانی که اسکندر مقدونی به نیابت مقدونیه و یونان خاور میانه را با سم ستوران خود در نوردید نمی دانست که از آن امپراتوری بزرگ اکنون کشوری کوچک و ورشکسته بر جای خواهد ماند. اما این ترکان قراختایی از دو امتیاز بهره بردند. یکی اینکه تغییر دادن مسیر بخش زیادی از توریست های اروپا از یونان به ترکیه بود و دیگری در دست داشتن بازار بزرگ ایران. داد و ستد ترکیه با ایران آنقدر زیاد است که این یار دیرینه ناتو به صراحت و آشکارا گفت که حاظر نیست در تحریم احتمالی علیه ایران شرکت کند. سیاستمردان ترک نیک میداند که اگر راه بازرگان بسته شود بر سر ترکیه همان خواهد آمد که بر سر یونان. اما یک مثل هم هست که می گویند که جان ترک فارس به هم بسته است و مانند ناخن و انگشت هستند و جدا کردن آنها درد جگر سوز دارد.

Monday, 3 May 2010

باز هم درباره ویتامین د

با گذشت زمان و پژوهش در باره ویتامین د اهمیت آن بیشتر بارز تر می شود. در چند دهه پیش راشیتیسم مترادف بود با کمبود ویتامین در کودکان و کم شدن تراکم کلسیم در استخوان بزرگسالان . اما امروزه هر چه زمان پیش میرود نقش این ویتامین بر جسته تر می شود. پژوهش ها نشان داده که کمبود ویتامین د و پیدایش برخی سرطان ها با هم ارتباط دارد. افتادن افراد سالمند و کمبود ویتامین د با هم ارتباط تنگاتنگ دارد. اکنون این پرسش پیش آمده که کمبود ویتامین د شاید با بروز شیزوفرنی و افسردگی می شود. این پرسش هم پیش آمده که کمبود این ویتامین در هنگام بارداری ریسک بروز شیزوفرنی در کودک را میدهد. حتی گفته می شود که کمبود این ویتامین و ام اس میتواند ارتباط داشته باشد.