Sunday, 13 June 2010

آنکه به ما نریده بود، کلاغ کون دریده بود

.
هفته ای گذشت دو اتفاق مهمی در سیاست خارجی و داخلی ایران اتفاق افتاد. یکی لغو تظاهرات بیست دوم خرداد از طرف آقای موسوی و دوم تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بود. پیش از این کشور روسیه و چین همگامی با امریکا را پس می انداختدد. اما اینبار گویا شرایط تغییر کرد. هر دو کشور پیشاپیش گوشزد کردند که تحریمها باید به شیوه ای باشد که روی زندگی روزمره مردم عادی کم تاثیر باشد. این جمله را می شود این جوری تفسیر کرد که تحریم شامل اجناس معمولی نشود. من که اکنون به عنوان یک ایرانی که از اروپا به روسیه نگاه می کنم و نه از ایران، سیاست روسیه سیاست دلگی و در نهایت و بزنگاه پشت هم پیمان خود را خالی کردن است . و هیجوقت همکیشان و هم فرهنگیان خود را از نگاه دور نمی دارد. اول با فروش سلاح و چیز های دیگر جیب کشور های خاور میانه را خالی می کند و پس از آن با همکاری امریکا آن کشور را تخریب می کند. صدام و عراق گواه این دیدگاه است. روسیه با دریافت پول بی زبان نفت عراق تازی ، آن کشور را ساخت و پس از آن با پس کشیدن خود، دست امپریالیسم را برای ویران کردن عراق آزاد گذاشت. صدام اول به روسیه پشت بسته بود و وقتی نامید شد، به گه خوری افتاد که دیگر دیر شده بود. می شود آیا دیگر سیاستمداران از این اتفاق عبرت بگیرند؟ می توانست همان هنگام که در اوج قدرت بود، کم کم قدرت را تقسیم کند و با بقیه هوطنان، حداقل با انهایی که نزدیک بودند کشورش را اداره کند. ولی هم خودشان را باد دادند و هم کشور عراق را نابود کردند.
اما روسیه با اینکه پیمان دوستی با عراق بسته بود پولهای عراق را بالا کشید و آخرش هم آن شد که دیدیم. روسیه هیچوقت دوست ایران نبوده و نخواهد بود. کیست که نداند هنوز که هنوز است روسیه راه انداختن نیرو گاه بوشهر را سالهاست پس می اندازد.

Wednesday, 9 June 2010

سازمان بهداشت طراز نوین

سطح درمان و بهداشت در کشورهای جهان بسیار متفاوت است. هنگامی که درد آ مد درمان هم شروع شد و تجربه گرایی پزشکی رو به رشد گذاشت. با گذشت زمان رشد و پیشرفت پزشکی به اینجا رسیده که می بینیم. و دردناک اینکه هنوز هم در این جهان، در جایی بیماری از دسترسی نداشتن به معالجه ای پیش و پا افتاده جان خود را از دست می دهد و بر عکس در جایی دیگر سلول زنده خلق می کنند.
اما نگاهی به سازمان بهداشت و در درمان در کشور های دنیا و سنجیدن آنها با یکدیگر نشان دهنده این واقیت است که کشور شاهنشاهی دانمارک دارای بهداشت و درمان طراز نوین است. چطور؟ مهمترین اینکه شاه و گدا در همان بیمارستان معالجه میشوند. بین پزشک و بیمار هیچ پولی رد و بدل نمی شود و کاملا مجانی است. پزشک در بخش خود با لپ تاب می تواند به جواب آزمایش ها ، نمونه برداری ها، عکسبرداری ها، کشتها ، لیست دارو ها و ...که چند ساعت پیش انجام شده دسترسی پیدا کند. میتواند به ژورنال بیمار از هر کجای کشور آمده باشد با دو تا کلیک در صفحه رایانه ظاهر کند. می تواند ژورنال بیمار را که قبلا در بیمارستان ها و کلنیک های دیگر بستری و نوشته شده ببیند. بیمار نیز میتواند ژورنال خود را از رایانه خود بخواند . بیمران و پزشکان از آخرین تکنیک برخوردارند.