Thursday, 31 July 2008

رابطه با آمریکا

اینجانب سفر چند روزه ای به مناسبت تعطیلات تابستان به کشور تونس داشتم. این کشور که تاریخ چند هزار ساله دارد و مانند ایران "یک عروس و چند شوهر" بوده است . اول تاخت و تاز رومی ها و مسلمانان و ...... بعد عثمانی ها و در پایان فرانسوی ها. ولی اکنون در زیر سایه رهبری کنونی سالانه بیشتر از جمعیت خود یعنی ١٥ میلیون توریست از کشور های باختری به این کشور وارد می کند. گر چه گویا زندانی سیاسی در این کشور وجود دارد ولی هیچگونه سرکوب اجتماعی وجود ندارد. عیسی به دین خود و موسی به دین خود. آری در این اندیشه بودم که آیا کار این رهبران درست است یا نادرست، در اخبار شنیدم که رهبران سیاسی امریکا و ایران عزم دیدار کردند. آرزو کردم که این دیدار به بار نشیند چرا که هم به نفع ایران است و هم نفع امریکاست
چرا به نفع ایران است: اولین کاری که انجام خواهد گرفت بر قراری پرواز مستقیم به تهران خواهد بود. ای این باعث خواهد شد که فرودگا ههای تهران رونق بیشتری بگیرند و با ایجاد دفتر منافع حافظ امریکا دیگر ایرانبان برای گرفتن روادید به شیخ نشین های تازی یا کشور ترکیه سفر نکنند. دوم این که ایران می تواند با حمایت امریکا هم در عراق و هم در افغانستان ارامش ایجاد کند و بازارهای این کشور ها را بدست گیرد . سوم این که از حقوق حقه خود در دریای مازندران در مقابل کشور روسیه و استان های آذرابادگان شمالی و ترکمنستان بهتر دفاع کند، چراکه هم اکنون این کشورها به حمایت امریکا مستظهر هستند واز همین روی دست روی حق ایران در دریای مازندران گذاشته اند. چهارم اینکه در بستن قرارداد های کلان مانند استخراج گاز، نفت و ......با مشتریان بیشتری روبرو می شود و در نتیجه از توانایی بهتری در بستن قرارداد ها برخوردار می شود. پنجم اینکه با لغو تحریم از طرف امریکا، سرمایه گذاری در ایران شروع میشود و این خود باعث ایجاد شغل می شود و موجب رونق بازار کار می شود و شاخص امنیت اجتماعی بالا می رود. امروزه هر کس به ایران سفر کند می بیند که اقشار نسبتا مرفه و نیمه مرفه ـ در آپارتمان هایی که بیشتر به زندان شبیه است ـ ساکن شده اند. در اطراف بسیاری از ساختمان سیم خار دار کشیده شده است. پنجم اینکه ارتباطات دانشگا هی بر قرار می شود و در نتیجه سطح علمی کشور بیشتر رشد می کند
چرا به نفع امریکاست: اول بازار بزرگ ایران را در دست می گیرد اگر زورش به چین برسد؟ دوم در رقابت جهانی و ژئوپلیتیکی در موقیت بهتری در مقابل روسیه و چین خواهد داشت برای اینکه ایران می تواند کشورهای آسیای میانه را، با کمک آمریکا، با خود همسو کند و از این منظر ایران می تواند از روسیه و چین امتیازاتی بگیرد. در هر حال ارتباط سیاسی به نفع هر دو کشور و به نفع ثبات جهانی است

Saturday, 12 July 2008

در جدال ١٥


دنباله.......
نا گفته نماند وقتی که در بازداشتگاه بودم، هر روز خبرنامه خران را می خواندم. نوشته های جالبی در این خبرنامه چاپ می شد. یکی از خران پیشنهاد کرده بود که زود شروع کنند و از منابع انرژی هایی که به زیان محیط زیست نیست استفاده شود. مانند انرژی باد ، خورشیدی، موجی و جریان رودخانه. در یکی از این خبرنامه ها به همۀ انواعی که لقب خر را عنوان پیشوند و یا پسوند به اسمشان مزین کرده اند، گوشزد شده بود که یا از این لقب ــ که همانا لقب بزرگی و عزت است ــ استفاده نکنند و اگر می خواهند همچنان این نام بزرگ را، که همانا فقط و فقط زیبندۀ خر و خود خر می باشد، به عاریه بگیرند باید به صف مستقل طبقه خران بپیوندند. حتی برای مثال به خرمگس هشدار داده بودند که اگر بعد از این مزاحم خران شریف شود، او را از بزرگی خواهند انداخت و به همان مگس خشک و خالی تبدیل خواهند کرد.......ادامه دارد