Thursday, 24 April 2008


Sunday, 20 April 2008

در جدال ١١

.....ادامه

فردای آنروز راه افتادم رفتم به طرف اداره شهربانی . دوتا پاسبان را ور داشتم رفتم به طرف خر سیاه . همینکه به مکان دیروزی رسیدم یک چیزی دیدم که همینجوری هاج و واج ماندم. نه تنها دیوار دیروزی خراب نشده بود بلکه کاملتر هم شده بود. دیگر معلوم نبود که درون این حصار چه می گذرد. به هر حال نزدیک حصار شدم و دروازه آن را پیدا کردم. دو راس خر نگهبان در بودند. هر دو هم مسلح به کلاشینکف بودند. روی دیوار با خط نستعلیق و بزرگ نوشته شده بود: خران سراسر جهان متحد شوید. و در زیر آن نوشته بود: پایگاه حزب خرانبربالای در ورودی پرچمی بر افراشته شده بود. حاشیه پرچم منقش به سم خران بود. در مرکز پرچم نعل و در پایینش افسار پاره شده به چشم می خورد. نزدیک دو دربان رفتم و گفتم می خواهم با خر سیاه صحبت کنم. در همین لحظه دروازه باز شد و من چشمم به درون حیاط افتاد. وای چی می دیدم. چشمهایم را با دست مالیدم. فکر کردم مبادا به هلوسینشن دچار شدم. دیدم نه، حقیقت دارد. تا چشمت کار می کرد........ادامه دارد

Saturday, 12 April 2008

ایست قلبی٢

باز هم در باره مهم بودن ماساژ قلبی

در هنگام ایست قلبی چه در بیمارستان و چه در بیرون از بیمارستان ماساژ قلبی
مهمترین المنت درنجات فرد از مرگ است ، اخیرا پژوهشی
، JAMA، صورت گرفته
مبنی بر اینکه ٢٠٠ ماساژ(فشار) پی در پی و یک لحظه توقف برای آنالیز
ریتم، و دوباره ٢٠٠ ماساژ دیگر، شانس نجات فرد رااز مرگ حداقل ٣ بار
بالا می برد. برای اطلاعات بیشتر به نوشته
ایست قلبی در همین وبلاگ رجوع شود.
JAMA 2008 از

Tuesday, 8 April 2008

کرد و ایرانیت

مسئله کرد سالهاست که تبدیل به یکی از مسائل سیاسی در روی میز مذاکره سیاستمداران شده است. مسئله کرد یکی از مسائل بسیار پیچیده دوران ماست. این پیچیدگی دلایل بسیار دارد. قرار گرفتن سرزمین کردستان در میان چند کشور یکی از این پیچیدگی هاست. قوم کرد درچندین کشور از جمله سوریه، ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان پراکنده شده است. این خود نوعی به پیچیدگی شرایط کمک کرده است. ویژه گی دیگر این است که کردها نیز در مورد مسئله ملی کردستان و حل آن با یکدیگر اختلاف دارند. مانند جنگ طالبانی با بارزانی و یا کومله با حزب دمکرات
مردم کردی که در این کشور ها زندگی می کنند دارای اشتراکاتی و تفاوت هایی با فرهنگ مردم این کشور ها دارند. ولی شباهت فرهنگ قوم کرد رابطه تنگاتنگ با فرهنگ ایران دارد. مثلا نوروز که جزو هویت ایرانیان و کرد ها است در ترکیه تا چند سال پیش برگذاری آن جرم بود. زبان کردی هیچ نزدیکی با زبان تازی(عربی) ندارد. ایران موطن اصلی کرد هاست
هیچ ایرانی نمی تواند ادعا کند از کرد ایرانی تر است. و در لوحی زیبا چنین خواندم که:ایران بزرگ است و مرهون بزرگواریهای ایرانیان در سراسر تاریخ، و چه کسی میتواند افتخار کند که از قوم شریف کرد ایرانی تر است