Saturday, 18 October 2008

کرم ضد چروک

زیبایی را دانایان می ستایند و از زشتی و پلیدی بیزارند. چشم ازدیدن زیبایی شاد می شود و دل و جان را به بزم شادی می خواند. در ایران مثلی هست که میگویند"بکش و خوشگلم کن" و این نشان میدهد که زیبایی نقش بارزی در زندگی ما بازی می کند. در بعضی ازفرهنگها زیبایی را پنهان می کنند و در برخی آن را افتخار می دانند و به همگان نشان می دهند. در زمان ما روزانه سرمایه هنگفتی برای زیبایی و از بین بردن چروک دست و چهره استفاده می شود. روزانه صد ها عمل جراحی صورت می گیرد. از جراحی بینی ، جراحی سینه، جراحی باسن، جراحی واژن، جراحی پنیس و کمربند معده گرفته تا از بین بردن پوست افتاده شکم، پلک و چروک چهره. بگذریم از اینکه چند در صد از این جراحی ها رضایت بخش در می آید ولی خیلی ها برای از بردن چروک صورت به سالن آرایش و یا پیش متخصص پوست می روند. بعضی کلاژن وبرخی ژل های مخصوص تزریق می کنند ولی تا کنون هیچ کمپانی نتوانسته به کشف دارو یا کرم که چروک را از بین ببرد دست یابد. ولی رمز اینکه پاره ای یا اکثر کرم ها که روی چروکها موثر هستند چیست؟ دو نوع چروک در صورت وجود دارد. مرئی و نا مرئی یا میکروسکوپی و ماکروسکو پی. هزاران چروک میکروسکوپی در چهره در جوانی شکل میگیرد. این چروک بعد ها مرئی می شوند. هنگامی که کرم صورت مصرف می شود گودی های این چروک پر میشوند. اگر کسی پیوسته مثلا هفته ای چهار بار از این کرم ها بویژه کرم های با غلظت بالا استفاده کند بطور بارز از پیشروی چروک چهره می کاهد. لازم نیست که از کرم های گران بها استفاده شود بلکه کرم های معمولی همان تاثیر خواهند داشت

No comments: