Friday, 3 October 2008

رشد و افول امپریالیسم


بعد از سقوط رژیم اتحاد جماهیر شوروی در سالهای هشتاد، سردمداران امپریالیسم و سرمایه داری به شاددمانی و پایکوبی پرداختند و قهقه های بلند سردادند که " این گول بین که روشنی آفتاب را از ما دلیل می طلبد." گفتند تمام شد ما برنده نهایی هستیم. من در اوایل دهه هشتاد به بلغارستان سفر کرده بودم. در تمام کشور نمی شد یک قلم جنس باختری خرید. آری به دلیل کلان سرمایه داران از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدند، چرا که همه آماده پر کردن سوپرمارکت های کشور های بلوک شرق بودند. خیال می کردند که تا ابد فقط اینها هستند که تلویزیون، پنکه و یخچال صادر خواهند کرد. ولی نمی دانستند که دیر یا زود هر کشور جهان سومی به تولید انبوه اینجور وسایل دست خواهد یافت. تازه دیر یا زود غول های سترگی مانند چین، روسیه و هند پا به دنیا خواهند گذاشت و امریکا را بدهکار خود خواهند کرد. حالا این چین و هند هستند که بازار های دنیا از تولید های خود را پر می کنند
اینک کشورهای غربی به بحران مالی گرفتار شدند و رهبری جهان را از این منظر از دست دادند. گویا برای مدتی جهان بدون رهبری خواهد بود تا قدرت های بزرگی مانند چین و روسیه بیشتر عرض اندام کنند. این جابجایی قدرت و انباشت سرمایه در خاور سبب دگرگونیهای اجتماعی، سیاسی و جنگ خواهد شد. حدود پنجاه سال پیش معدود کشورهایی بودند که ماشین الات تولید می کردند و در نتیجه جریان انباشت سرمایه در این کشورها. اما در زمان ما مسیر و جریان این انباشت سرمایه تغییر کرده است. امروزه علاوه بر کره ی جنوبی ، هند، چین، ایران، ترکیه، برزیل و....ماشین آلات تولید می کنند. این رقابت مسالمت آمیز بین قدرت ها به این صورت نمی تواند ادامه پیدا کند. جمعیت جهان در سی سال پیش چهارونیم میلیارد نفر بود و امروزه به شش میلیارد رسیده است و در بیست سال آینده به هشت ملیارد خواهد رسید!!!!! این چالش بزرگی است برای رهبران جهان.

No comments: