Wednesday, 27 January 2010

فشار خون بالا، کشنده نهان

در دنیایی پیشرفته مدرن ما درصد زیادی مبتلا به فشار خون بالا هستند که درمان نکردن آن پیامد های رخیم و در نهایت کشنده است. ولی درمان آن ساده و سبب پیشگیری از بیماریهای زیادی می شود. فشار خون آسیبی دو نوع است. که من نام را پیشین و پسین می گذارم. پیشین را در زبان انگلیسی ، اسنشیال نامگذاری کردند. فشار خون بالا بیماری نیست بلکه سیمتم یا علامت است. درمان نکردن آن سبب بیماری های مزمن و در نهایت کشنده است. از جمله نارسایی کلیه، قلب، سکته و خونریزی مغز، تصلب سرخرگها و....و چون در فشار خون بالا معمولا ناراحتی احساس نمی شود و به خاطر فرد میتواند با این کشنده نهان سالها همگام باشد. تجربه و تحقیق نشان داده است افراد بی سواد و یا با تحصیلات پایین، کمتر تجویز پزشک را رعایت می کنند. چون فشار خون بالا علائم اشکار ندارد به همین خاطر تجویز پزشک و مصرف منظم دارو فراموش می شود. این سهل انگاری است

No comments: