Tuesday, 15 January 2008

Osteoporose


پوکی استخوان، بیماری است که اغلب خانمها و کمتر آقایان دچار آن می شوند. این بیماری در ابتدای شروع می تواند بدون علامت و سیمپتوم باشد. فاکتورهایی که می تواند به بروز پوکی استخوان کمک کند یاۀسه گی زود رس، کمبود هورمون جنسی، سیگار کشیدن، کم وزنی و ..............می باشند.
یکی از دواهایی که برای درمان پوکی استخوان استفاده می شود،بیسفسفنات ها هستند. این دواها که باید در ناشتا و قبل از صبحانه خورده شود خالی از اشکال نیست. اکنون با پژوهش و جستجو داروهای جدیدی به بازار آمده که که مشکل کمپلاینس را نسبتا حل کرده است. بطور مثال یک قرص در ماه یا بهتر از آن یک سوزن در سال برای درمان و جلوگیری از پیشروی کافی است.

No comments: