Friday, 16 January 2009

بی بی سی و تلویزیون فارسی


بنگاه سخن پراکنی بی بی سی برنامه تلویزیونی فارسی خود را این هفته آغاز کرد. مخاطبان این فرستنده مردم ایران، افغانستان و تاجیکستان هستند. جمهوری اسلامی برنامه های این فرستنده را ضد ایرانی خواند. بی بی سی پایگاه ویژه ای در میان مردم خاورمیانه دارد. و این نه بخاطر برنامه های خوب این فرستنده است بلکه در نبود آزادی بیان و گفتار در این کشور هاست. شکی نیست که این بنگاه ازمنافع غرب و بویژه بریتانیا دفاع می کند. ولی چرا بی بی سی بیشتر از سایر بنگاه های سخن پراکنی طرفدار دارد؟ یکی از دلایلش این است که او به حرفه اش بخوبی وارد است. دلیل دیگر تحریف هوشمندانه خبر هاست. دلیل دیگر برجسته کردن خبر هایی که به نفع غرب است و ناچیز نشان دادن خبر هایی که به نفع مردم خاور میانه است. حتی گاهی برای رد گم کردن؛ دستور شاه را مبنی بر سانسور نام آیت الاه خمینی از برنامه هایش در زمان انقلاب اجرا نمی کند. البته اقبال بی بی سی کم رنگ تر شده است آنهم بخاطر زیاد شدن دیگر بنگاه های سخن پراکنی بویژه در امریکا. جای شگفتی است که چرا بریتانیا این همه پول خرج می کند و این همه مزدور اجیر می کند؟

No comments: