Monday, 17 May 2010

افول امپریالیسم امریکا

اتحاد شوروی رفت و امپریالیسم امریکا را هم با خود برد. سی سال پیش اگر کسی می گفت که اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشیده خواهد شد ، به او می گفتند که خرد خود را از دست داده است. اکنون رقابت شدید سرمایه داران نو ظهور در روسیه، هند، برزیل، ترکیه، ایران و........ سرمایه داران کهنه و ریشه دار را در باختر به چالش کشیده است. این خواست برزیل و هند است که از اعضا دائمی سازمان ملل باشند و در مواقع ویژه حق وتو خود را به اجرا بگذارند. ایران اکنون سی سال است که امریکا را به چالش کشیده است و با سیاست های خود دایره مانور خود را بزرگتر می کند. با توافق امروز بین ترکیه، برزیل و ایران ، پیشبرد سیاست های ضد ایرانی امریکا دشوارتر خواهد شد. ترکیه نیک میداند که بدون بازار ایران بسیار لاغر خواهد شد و فقط هنگامی به این تن خواهد داد که فوری هموند اتحاد اروپا شود. هم برزیل و هم ترکیه خواهان دسترسی به انرژی هسته ای و اتمی هستند. دسترسی کشور های امریکای لاتین به بمب اتم کابوس امریکای شمالی خواهد شد. جنبش های ضد امپریالیستی کشورهای امریکای لاتین فرنهاست که ادامه دارد. از کوبا، ساندنیست ها، شیلی تا پرو و غیره.
ایران خود کشوری بسیار توانا و دارای بنیه ی مالی است. با سیا ست های درست می تواند تمام کشور های خاور میانه را دور خود جمع کند و نه تنها امنیت را در انجا نهادینه کند بلکه به پیشرفت آنها کمک کند. ایران با سقوط خاندان پهلوی به غیبت سی صد ساله خود از صحنه جهانی پایان داد و اکنون به یمن مردم آگاه و تحصیلکرده و علیرغم مشکلات فراوان می رود تا در سیاست جهانی وزنه شود. من این جمله را در بیست سال پیش در یک کتاب درسی دوره دبیرستان دانمارک خواندم که نوشته بود ایران از خواب بیدار شده است و دوباره به دنبال جایگاه ویژه خود است.
امریکا دوران سختی را می گذراند. امریکا با از دست دادن بخش بزرگی از بازار جهانی خود به چین، روسیه و کشور های نو ظهور صنعتی و جنگهای پر خرج، دیگر یال و کوپال خود را از دست داده و مانند شیری پیر و بیمار گونه است که ازعهده شگال هم بر نمی آید.

No comments: