Sunday, 15 June 2008

Depression after stroke


سکته مغزی یا انفارکتوس یکی از بیماری های است که بیشتر و معمولا در افراد بیشتر از پنجاه سال بروز می کند. علاوه بر سن، فشارخون بالا، چربی خون بالا، بیماری قند، دخانیات و استرس عامل تشدید انفارکتوس مغزی هستند. اخیرا در نشریه جاما مقاله ای چاپ شده مبنی بر اینکه یک سوم از کسانی که دچار سکته شده اند به بیماری افسردگی مبتلا می شوند. و مرگ و میر دراین افراد دچار افسردگی بیشتر است. تا به امروز کمتر به این مشکل توجه شده و راه حل موثری وجود نداشته است. این تحقیق اشاره به استفاده از داروهای ضدافسردگی می کند

No comments: