Sunday, 20 May 2007

فشار خون

فشار خون Hypertension
پانزدهم ماه می روز جهانی فشار خون است . چون فشار خون بالا یک پدیده ای است افراد زیادی دچارآن می شوند که به آسانی مداوا می شود و موجب بیماری میشود و به همین خاطر مهم است که همه بزرگسالان از اندازه فشارخون خود آگاه باشند. فشار خون یک بیماری نیست بلکه علامت symptom بیماریست. آمار نشان داده است که هر چه فشار خون بالا باشد طول عمر کوتاه تر است. در واقع هر چه فشار خون بالا باشد پیامد وخیم تر دارد. این پیامد ها می تواند تصلب شریان، انفارکتوس یا خونریزی مغزی، انفارکتوس قلبی و در نهایت نارسایی قلبی ،بیمارهای کلیوی و........باشد. معمولا فشار خون رابطه مستقیم با ازدیاد سن دارد. فشارخون بالا میتواند ارثی باشد، می تواند بستگی به شیوه زندگی فرد داشته باشد. اگر تمام ایرانیانی که فشار خون بالا دارند خوب مداوا شوند، دهها هزار نفر از تعداد انفارکتوس های مغزی در سال کاسته میشود.
تعداد کمی از افراد هنگامی که در پیش پزشک هستند فشار خونشان بالا می رود. به این پدیده اصطلاحا
White coat hypertension یا White coat effect می گویند. به همین دلیل اندازه گیری دقیق فشار خون بهتر است در منزل شخصی انجام شود. برای این کار می توان دستگاه کوچک مخصوص اندازه گیری فشار خون را به خود بست و مدت بیست و چهار ساعت با خود حمل کرد. آنوقت یافته های این دستگاه را می شود روی کاغذ چاپ کرد و آنوقت نطر پزشک را در این باره جویا شد. دلایل فشار خون زیاد است وهمچنین امکان دارد ظاهراا سبب خاصی برای آن مشخص نشود . به هر حال احتیاج به مشورت با پزشک دارد.
مجید شهریاری

No comments: